Wniosek Stowarzyszenia w sprawie OMT

opublikowany: 2011-07-20 14:22:11

W dniu 18.07.2011 Stowarzyszenie nasze złożyło wniosek o wprowadzenie dodatkowego wariantu OMT  do studium STEŚ. Dokument został zożony na ręce dyrektora GDDKiA Oddział  w Gdańsku pana dyrektora Roberta Marszałka.Do pisma została dołaczona nasza propozycja przebiegu obwodnicy wzdłuż południowej i zachodniej granicy gminy według załacznika graficznego.

Lublewo Gdańskie, 17 lipca 2011Pan Dyrektor Robert MarszałekGeneralna DyrekcjaDróg Krajowych i Autostradul. Subisława 580-354 Gdańsk – Oliwa

WNIOSEK O WPROWADZENIE DODATKOWEGO WARIANTU DO STUDIUM STEŚ

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

W związku z realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku projektem tzw. Obwodnicy Metropolitalnej (OMT) Stowarzyszenie Gmina Nasz Dom wnosi o wprowadzenie i analizę dodatkowego wariantu OMT zakładającego przebieg OMT w okolicach zachodniej i południowej granicy gminy Kolbudy, na południe i zachód od Kolbud, po terenach zdecydowanie mniej zurbanizowanych i dodatkowo połączenie tak zaprojektowanej drogi z węzłem Rusocin istniejącej Obwodnicy Trójmiasta.

Takie rozwiązanie pozwoli na:

- stworzenie realnej szansy na zwiększenie zasięgu metropolii w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat – w przeciwieństwie do obecnych propozycji, które przecinają terytorium metropolii odcinając np. Kolbudy

- odciążenie istniejącej obwodnicy na odcinku Straszyn – Rusocin

- optymalne połączenie projektowanej OMT z Autostradą A1

 

Poglądowy schemat potencjalnego przebiegu drogi (kolor żółty i czarny na mapie) znajduje się w załączniku, niemniej należy traktować go jako ilustrację propozycji, która wymaga zaangażowania projektantów do urealnienia tego pomysłu jako wariantu w ramach realizacji OMT.

Podsumowując, wnosimy, aby wprowadzić wariant OMT omijający Kolbudy od strony południowej i zachodniej i jednocześnie dodatkowo połączyć drogę bezpośrednio z węzłem Rusocin (oprócz węzła Straszyn).

 

Z poważaniem,Zarząd Stowarzyszenia Gmina Nasz Dom