Ważne spotkanie w szkole w Lublewie 20.07.2011

opublikowany: 2011-07-19 07:27:33

Od Rady Rodziców szkoły w Lublewie otrzymaliśmy następujący komunikat. Przyłączmy się do rodziców i weźmy udział w spotkaniu. Prezentujemy też stanowisko naszego Stowarzyszenia w tej sprawie.

Rada Rodziców ZKiW w Lublewie uzyskała informację, że Gmina planuje zlikwidować naszą szkołę. Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie w tej sprawie w środę 20 lipca o godz. 19.00. Wspólnie możemy podjąć walkę o utrzymanie miejsca nauki naszych dzieci.


Pan

Wójt Gminy Kolbudy

Leszek Grombala

ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy


Szanowny Panie Wójcie,

Zarząd Stowarzyszenia Gmina Nasz Dom , w nawiązaniu do pojawiających się nieoficjalnych informacji o planowanym przekształceniu Szkoły Podstawowej w Lublewie w niepubliczną placówkę przedszkolną prosi o informację, czy rozważane i/lub planowane są działania zmierzające do przekształcenia lub likwidacji Szkoły Podstawowej w Lublewie ?

Jednocześnie zdecydowanie sprzeciwiamy się takim potencjalnym decyzjom, uznając je za szkodliwe dla społeczności Lublewa, w której mieszka coraz więcej rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Szkoła w Lublewie powinna zostać  rozbudowana, aby mogła przyjąć dzieci mieszkające w Lublewie i to nie tylko zapewniając edukację do klasy III, ale w pełnym zakresie edukacji podstawowej do klasy VI.

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Gmina Nasz Dom