Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

opublikowany: 2013-10-25 23:09:55

 W związku z ogłoszeniem wójta Gminy Kolbudy przystąpienia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy, Stowarzyszenie Gmina Nasz Dom złożyło swoje uwagi. Z pismem możecie Państwo zapoznać się klikając ten link