Spotkanie w szkole w Lublewie

opublikowany: 2011-05-19 18:57:09

 1. Zebrani (ponad 100 osób reprezentujących większość zainteresowanych domostw), praktycznie jednogłośnie sprzeciwili się wycofywaniu protestu przed odpowiednimi działaniami pana Wójta i Stowarzyszenia
 2. Stanowisko wyrażone zostało także w formie podpisanego przez wszystkich zebranych dokumentu, w którym zawarte są dla potwierdzenia postulaty protestujących
 3. Zebrani zdecydowali się także na spotkaniu zawiązać stowarzyszenie, aby działać w bardziej ustrukturalizowany sposób

treść stanowiska uzgodnionego na spotkaniu:

Lublewo Gdańskie, 19 maja 2011

My niżej podpisani mieszkańcy gminy Kolbudy, nie zgadzamy się na wycofanie złożonego wcześniej protestu i podtrzymujemy nasze postulaty: 

 1. zweryfikowania przez GDDKiA nieprawdziwego uzasadnienia rekomendacji wariantu IA-1 jako wariantu optymalnego z punktu widzenia mieszkańców oraz jego odrzucenia
 2. ponownego wyboru wariantów do STEŚ a w wyniku tego przywrócenia do etapu STEŚ ocenionego najwyżej wariantu IA (czerwonego) w okolicach Lublewa Gdańskiego oraz jego dostosowania w taki sposób, aby:
 3. a) szerszym łukiem omijał osiedle Sarnia Dolina w Bąkowie (jak w wariancie IA-1),
  b) przechodził możliwie najdalej od istniejącej i powstającej zabudowy mieszkalnej (prowadzenie jak najbliżej linii energetycznych)
  c) wymagał możliwie minimalnej liczby wyburzeń budynków mieszkalnych lub całkowicie wyburzenia eliminował

 4. dodatkowej analizy oraz przedstawienia innych propozycji usytuowania węzła Lublewo, tak aby dojazd do niego z drogi wojewódzkiej 221 nie przechodził w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.

Wyrażamy jednocześnie chęć współpracy z każdym, kto chce rozmawiać o optymalnym przebiegu wariantów tej drogi przez gminę Kolbudy.

------------------------------------------

źródło: informacja przekazana przez protestujących na forum Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kolbudy