Spotkanie informacyjne GDDKiA

opublikowany: 2011-07-07 18:58:20

W dniu 07.07.2011r. w szkole w Kolbudach odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez GDDKiA i Lafrentz Polska z mieszkańcami gminy Kolbudy w sprawie przebiegu Obwodnicy Metropolitalnej. Pomimo zakulisowych działań kilku osób, spotkanie miało rzeczowy i krótki przebieg. Składało się z dwóch części. W pierwszej projektanci z firmy Lafrentz Polska poinformowali społeczeństwo gminy o planowanych wariantach przebiegu trasy OMT. Druga cześć przeznaczona była na pytania i odpowiedzi. W odpowiedzi mieszkańcy dając głośny wyraz swemu niezadowoleniu opuścili salę. Drogowcy i projektanci dostali wyraźny sygnał, że nie wolno dzielić mieszkańców, że drogi są potrzebne, ale projektowanie ich powinno odbywać się z zachowaniem nawet niepisanej umowy społecznej. Społeczeństwo całej gminy zdecydowało się na poniesienie kosztów związanych z budową domów, ich utrzymaniem, trudami związanymi z dojazdami do pracy, aby po powrocie mieć spokój. Mieszkańcy zdecydowanie poprą rozwiązania, które proponowali już w listopadzie 2010r., wariant fioletowy - pokazany wśród 7 pierwszych wariantów, a polegający na rozbudowie istniejącej obwodnicy lub tzw. duży ring wychodzący z Rusocina i biegnący po południowej i zachodniej granicy gminy.

Przy okazji takich spotkań nasuwa się pytanie o celowości i uczciwości przeprowadzania przez GDDKiA ankiet przygotowanych przez Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC. Przedstawiciele Instytutu dopuścili, aby mieszkańcy, którzy zdecydowali się na wypełnienie ankiety, byli agitowani przez osoby starające się zerwać zawarte porozumienie. Dla wypełniajacych ankiety przygotowano "gotowca" wskazując wybór określonego wariantu. Jego skan znajdziecie tutaj. Niektóre z obecnych osób, wskazały na łatwość fałszowania wyników tak przeprowadzonej ankiety. Część osób pobrała tylko formularze bez zamiaru ich wypełniania. Nadanie numeru ankiecie bez wpisywania danych może łatwo stać się przedmiotem manipulacji. Wystarczy tylko wypełnić brakujące numery ankiet zgodnie z jakimś zapotrzebowaniem. Wiele wątpliwości budzi sam sposób ogłoszenia ankiety. W zaproszeniu wysłanym przez GDDKiA, nie ma takiej wzmianki. Informacja zawarta jest w zakładce ankiety, a nie zakładce spotkania. Społeczeństwo w tym okresie zdecydowanie interesuje spotkanie, a nie przeglądanie całej zawartości strony GDDKiA.

 Ciekawostka do przemyślenia: