Sesja Rady Gminy 22.07.2011 Przebieg i komentarz.

opublikowany: 2011-07-24 14:02:58

Zgodnie z obietnicą złożoną przez Wójta Gminy Kolbudy w dniu 22.07.2011 miała odbyć się specjalna sesja Rady Gminy w czasie, której miała być podjęta uchwała w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej.  Rada Gminy miała zająć się głównie tą sprawą. Niestety tak się nie stało.

Pamiętacie Państwo wystąpienie Wójta, na spotkaniu z GDDKiA w dniu 7 lipca, w szkole w Kolbudach?

Tego pamiętnego i wyjątkowego dnia z uwagi na atmosferę i przebieg spotkania Wójt jednoznacznie sprzeciwiał się podziałowi najbardziej zurbanizowanych rejonów gminy na dwie części i w sposób zdecydowany wypowiedział się przeciw OMT w zaproponowanej wersji (zakładka "media o nas" artykuł dodany 09.07.2011)  

Komplementował publiczność, jako najbardziej wykształconych mieszkańców województwa pomorskiego, którzy nie pozwolą sobie na przedmiotowe traktowanie w sprawie przebiegu OMT i zobowiązał się do tego, że zostanie zwołane specjalne posiedzenie Rady Gminy, na którym Radni zajmą stanowisko w sprawie OMT i że będzie przekonywał Radnych, aby podobnie jak on opowiedzieli się w formie uchwały, za wariantem fioletowym i za propozycją zgłoszoną przez Stowarzyszenia za tzw. Dużym Ringiem z Rusocina.

Wystąpienie Wójta zostało przyjęte z aplauzem i wtedy wydawało się, że Wójt jest zdecydowany walczyć o to, aby OMT nie przebiegała przez Jankowo, Sarnią Dolinę, Bąkowo, Lublewo i Bielkowo. Mieliśmy wtedy przekonanie, że Wójt będzie naszym liderem zdeterminowanym w obronie naszych interesów. Po zakończonym spotkaniu wiele osób podchodziła do Wójta słusznie gratulując wystąpienia i postawy.

Poprzez solidarną postawę uczestników spotkania, naradziła się w nas nadzieja, że jest szansa wspólnymi siłami zmienić przebieg Obwodnicy Metropolitalnej. Że zdecydowana większość mieszkańców Gminy jest przeciw jej „przerzucaniu” pod domy swoich sąsiadów.

Niestety miało być tak pięknie a wyszło jak zawsze. Z nieznanych nam przyczyn Rada nie zajęła stanowiska o przebiegu OMT w wersjach omijających nasze tereny. Takiego punktu wogóle nie było w porządku obrad. Ograniczono się do stwierdzenia, że tematem obwodnicy Rada zajmie się na koniec sierpnia a stanowisko zostanie wyrażone na podstawie wypełnionych przez mieszkańców ankiet.

Jakież było nasze zdziwienie, gdy podczas rady, Wójt wygłosił w tej sprawie kilka zdań. Podobnie jak na spotkaniu w szkole w sposób elokwentny, używając pięknego i kwiecistego języka (to największa zaleta naszego Wójta) tym razem ogłosił majestatem swego urzędu, że musimy poczekać na wyniki zbieranych ankiet, bo to na ich podstawie Wójt i Rada będą mogli zająć stanowisko w sprawie przebiegu OMT.

Wójt stwierdził także, że poprzez ankiety w sprawie przebiegu OMT przez Jankowo, Bąkowo, Lublewo, Bielkowo, wypowiedzą się również sołectwa Kowale, Buszkowy, Lisewiec, Pręgowo, Czapielsk, Babidół, Łapino, Ostróżki.

Można zaryzykować i postawić tezę. Biorąc pod uwagę liczebność poszczególnych sołectw, że to mieszkańcy niezainteresowani jej przebiegiem mogą zadecydować pod czyimi oknami będzie przebiegała OMT. Gratulujemy pomysłu i proponujemy zaprosić do tego konkursu ościenne gminy i powiaty, wszak oni także będą korzystali z OMT.

A na poważnie.

Ankiety, które pogłębią już istniejące podziały, będą pomocnym wyznacznikiem w podejmowaniu stanowiska? A może będą pretekstem do piłatowego umycia rąk od odpowiedzialności za zajęte stanowisko?

Ze zdumieniem przecieraliśmy oczy, gdzie jest Wójt ze spotkania w szkole 7 lipca?

Gdzie są obietnice, zobowiązania i deklaracje Wójta?

Gdzie jest Wójt, który 7 lipca swoją postawą powiedział zebranym jestem z Wami wszystkimi i zrobię wszystko, aby OMT zmieniła swój przebieg?

Czy głos i oczywista postawa 500 osób mieszkańców gminy – wyborców może zostać zignorowana przez władze samorządowe? A może byliśmy na różnych spotkaniach, na których uczestnicy nie demonstrowali ostentacyjnie swojego sprzeciwu wobec propozycji przebiegu OMT?

Czy postawa obecnych na zebraniu 7 lipca nie wskazywała jednoznacznie, jakiego stanowiska Rady Gminy, oczekują zebrani? I że ma ono być podjęte w trybie pilnym?

Kto z tych 500 osób sugerował na spotkaniu 7 lipca, że stanowisko ma być podejmowane na podstawie ankiet?

Co z głosem tych, którzy słysząc na spotkaniu „nie wypełniamy ankiet jesteśmy przeciwni podziałom i kłótniom społecznym” ich nie wypełnią, bo nie mają świadomości, że zasady „gry” się zmieniły, że wypełnienie ankiety będzie miało duży wpływ na stanowisko rady?

Czy władze samorządowe mają świadomość, że swoją decyzją rozpętają ponowne podziały na czerwonych, niebieskich i pomarańczowych, że będą musiały wziąć na siebie odpowiedzialność, bo wbrew postawie 500 osób na spotkaniu 7lipca, będą opierały swoje stanowisko o ankiety?

Co się wydarzyło od spotkania 7 lipca, że Wójt zmienił naglę taktykę działania, do której się sam dobrowolnie zobowiązał a teraz czeka na wyniki ankiet?

Panie Wójcie proszę nas wysłuchać i zrozumieć „PAN JEST DLA MIESZKAŃCOW A NIE DLA WYBRAŃCÓW” Jest Pan Wójtem tych maluczkich i tych, którzy wieszają na płotach banery, ale jednakowym, po równo dla jednych i drugich.

Dziś mamy wrażenie bliskie przekonaniu, że na spotkaniach jest Pan z ludźmi z wyborcami, ale potem zmienia Pan swoje zobowiązania i deklaracje. Pytanie. Czy ta zmiana odbywa się w ciszy kuluarowych dywagacji?

Proszę nam nie wmawiać krasomówczym językiem, że nie ma Pan żadnego wpływu na tematy omawiane podczas posiedzenia Rady Gminy. Ma Pan, ale w przypadku OMT z jakichś sobie znanych powodów Pan do tego nie doprowadził.  Po raz kolejny nie wywiązał się Pan z danej wyborcom obietnicy.

Bo władza Szanowani Państwo nie jest tylko na łatwe czasy. Władza sprawdza się przede wszystkim w trudnych czasach, kiedy trzeba stanąć na wysokości zadania i po stronie społeczeństwa. Mamy nadzieję, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i z wynikających z tego konsekwencji.

Niestety w obliczu wydarzeń na sesji Rady Gminy  mimo wcześniejszego sprzeciwu jesteśmy zmuszeni zmienić zdanie i prosić mieszkańców o pobieranie w Urzędzie Gminy ankiet i o ich wypełnianie w terminie do 18 sierpnia 2011r. 

W związku z decyzją, że stanowisko Rady zostanie wyrażone w oparciu o wypełnione ankiety wszystkie negatywne konsekwencje związane z ich wypełnianiem, a w szczególności za zmuszanie ludzi do wskazywania wariantów OMT i ponowne rozniecenie i pogłębienie istniejących podziałów odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy Kolbudy i osoby z Rady Gminy odpowiedzialne, za zatwierdzanie porządku obrad sesji Rady Gminy.

Spadają na nich dlatego, że zignorowali wolę swoich wyborców - 500 uczestników spotkania 7 lipca, którzy jednoznacznie wyrazili swoje stanowisko protestując przeciwko aktualnemu przebiegowi OMT.

Szkoda, że poprzez zmuszanie mieszkańców do wypełniania ankiet, zmarnowano kolejną szansę na społeczną zgodę i solidarną próbę zmiany przebiegu OMT w naszej gminie.

 

Prosimy także o zapoznanie się z treścią naszego wystąpienia w sprawie zmiany przebiegu OMT. Miało to być wspólne wystąpienie obu stowarzyszeń. Niestety Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kolbudy w Sprawie Obwodnicy Metropolitalnej na tą chwilę nie wyraziło zgody na wspólne wniosek w tej sprawie.

Plik: Apel do Rady Gminy i Wójta na stronie głównej (po prawej stronie na końcu).