Ponowna rekomendacja dla wariantu czerwonego

opublikowany: 2012-02-17 00:10:32

Szanowni Państwo
Po rekomendacji firmy Lafrentz projektującej przebieg Obwodnicy Metropolitalnej, pojawiły się nierzetelne informacje dotyczące wydanej rekomendacji dla wariantu IA (czerwonego), które są wybiórcze i niekompletne.

Prosimy nie ufać informacjom o rzekomym procentowym poparciu dla poszczególnych wariantów. GDDKiA nie opublikowała informacji, w których podawane były wskazania wyrażone w procentach.


Podawane informacje, o rzekomym poparciu dla jednego wariantu na poziomie 18% a dla innego 51% są nierzetelne między innymi, dlatego że wszystkie dane podawane w procentach muszą po zsumowaniu zamykać się liczbą 100%. Gdzie podziało się 31%? Brak tej liczby świadczy o tym, że jest to próba manipulacji danymi.


Nie wierzcie Państwo publikacjom, w których nie podaje się ich źródła. Podobnie należy traktować informacje, pod którymi nikt się nie podpisuje. Brak źródła danych, brak autora oznacza brak odpowiedzialności za słowo w celu wprowadzenia odbiorców w błąd.

I
.     Przejdźmy do konkretów i faktów - dlaczego wariant pomarańczowy jest zły?

*     Wariant pomarańczowy praktycznie niszczy Bielkowo, następnie przechodzi przez południową część Lublewa dalej biegnie w kierunku północnej części miejscowości. W swoim przebiegu przechodzi obok największej liczby domów mieszkalnych w Bielkowie i Lublewie.

*      W wariancie pomarańczowym węzeł komunikacyjny zlokalizowany jest nieopodal szkoły w Kolbudach, do której uczęszcza ponad 1000 dzieci. Część z nich codziennie dwukrotnie przechodziłaby w bezpośredniej bliskości ruchliwego i niebezpiecznego węzła.

*  Z uwagi na swój przebieg w ocenie projektantów wariant pomarańczowy jest w gminie Kolbudy bardziej niebezpieczny dla kierowców i mieszkańców niż wariant czerwony.

*      Wariant pomarańczowy w okolicach Lublewa na odcinku 6km jest o 1,3 km dłuższy niż pozostałe warianty, co oznacza większą emisję spalin i trujących związków chemicznych zawartych w paliwie, oponach i elementach ciernych samochodów. W skali roku przy wariancie pomarańczowym to około 28 milionów kilometrów więcej przejechanych przez Lublewo (wg założeń GDDKiA - przepustowość trasy 60tyś. aut dziennie * 1,3km * 365 dni).

*    Wariant pomarańczowy przebiega wzdłuż miejscowości i jest niżej położny względem centralnej i północnej części Lublewa. Dlatego będzie narażał wszystkie domy i mieszkańców na zwiększoną emisję trujących związków spalin i hałasu. Warianty alternatywne w dużej części położone są ponad miejscowością za wzniesieniami, co powoduje, że OMT będzie niewidoczna, a skala wpływu emisji hałasu i szkodliwych związków znacznie ograniczona. Pod względem środowiskowym wariant pomarańczowy został uznany w gminie Kolbudy za najbardziej niekorzystny.

*      Poniżej przedstawiamy wyciąg z analizy wielokryterialnej, którą otrzymaliśmy z GDDKiA

ryterium środowiskowe- ocena w punktach dla poszczególnych wariantów

Wariant

Uzyskana ocena

Uzyskane miejsce

Wariant IA       (czerwony)

28,4058
1
Wariant VI       (niebieski)
24,2435
2

Wariant IA3     (pomarańczowy)

23,6753
3
Wariant V        (brązowy = pomarańczowy)
23,6753
3
  

kryterium ekonomiczne - ocena w punktach dla poszczególnych wariantów 

wariant
Uzyskana ocena
Uzyskane miejsce
Wariant IA       (czerwony)
40.3419
1
Wariant IA3     (pomarańczowy)
24,7863
2

Wariant V       (brązowy = pomarańczowy)

24,7863
2
Wariant VI       (niebieski)
10,0855
3
 

Pod względem ekonomicznym, wariant pomarańczowy jest zdecydowanie droższy od wariantu czerwonego, który został oceniony, jako najtańszy pod względem finansowania OMT.

kryterium techniczne - ocena w punktach dla poszczególnych wariantów 

wariant

Uzyskana ocena

Uzyskane miejsce

Wariant IA       (czerwony)

26,4790
1
Wariant VI ·     (niebieski)
26,1928
2

Wariant IA3     (pomarańczowy)

23,6641
3
Wariant V        (brązowy = pomarańczowy)
23,6641
3
 
Także pod względem technicznym, wariant pomarańczowy jest najtrudniejszy w realizacji.

II.   Poniżej znajdą Państwo również dane z kryterium społecznego.

Mamy do przedstawionego kryterium uzasadnione zastrzeżenia i poprosiliśmy o ich wyjaśnienie. Wobec poniższych informacji podanych przez GDDKiA jasno widać, że publikowane dane o rzekomym wskazaniu 51% za wariantem pomarańczowym są nieprawdziwe i zmanipulowane (tabela poniżej). Podane wartość są wyrażone w punktach, a nie w procentach.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi wnioskami dotyczącymi oceny tego kryterium.


Przebieg OMT przez gminę Kolbudy podzielił mieszkańców na dwie grupy zwolenników/przeciwników poszczególnych wariantów:


Pierwsza grupa
to zwolennicy wariantu pomarańczowego, do którego w przeważającej mierze należą:

*      przeciwnicy wariantów czerwonego,
*      przeciwnicy wariantu niebieskiego,

którzy w ankietach wskazywali na wariant pomarańczowy, jako najkorzystniejszy a wariant czerwony i niebieski, jako najgorszy.

Druga grupa
to przeciwnicy wariantu pomarańczowego, którzy wskazywali na wariant niebieski bądź na wariant czerwony.

Wynika z tego oczywisty wniosek, że wskazania przeciwników wariantu pomarańczowego rozkładały się na wariant czerwony i niebieski, dlatego wariant czerwony uzyskał najmniejszą liczbę punktów. Proszę jeszcze raz spojrzeć na wyniki kryterium społecznego wariant niebieski uzyskał 25,22 pkt; (drugie miejsce) czerwony 18,86 pkt. Na oba warianty głosowali praktycznie przeciwnicy wariantu pomarańczowego. Gdyby w miejscu przebiegu wariantów niebieskiego i czerwonego był tylko jeden wariant (tak jak pomarańczowy jest jedynym wariantem w południowej części Lublewa) to taki wariant uzyskałby większą liczbę wskazań i punktów niż wariant pomarańczowy.


Ponadto GDDKiA nie uwzględniła w kryterium społecznym protestów złożonych przez mieszkańców Gminy Kolbudy, w tym prawie 3000 podpisów złożonych w proteście przeciwko wariantowi pomarańczowemu.

kryterium społeczne – ocena w punktach dla poszczególnych wariantów 

wariant
Uzyskana ocena
Uzyskane miejsce
Wariant IA3     (pomarańczowy)
27,9545
1

Wariant V       (brązowy = pomarańczowy)

27,9545
1
Wariant VI       (niebieski)
25,2273
2
Wariant IA       (czerwony)
18,8636
3
 

Jeszcze raz zwracamy uwagę na fakt, że wskazania ankietowe przeciwników wariantu pomarańczowego rozłożyły się na warianty czerwony i niebieski. Może się jednocześnie okazać, że wariant pomarańczowy miał najwięcej wskazań, jako wariant najgorszy. Jesteśmy na etapie wyjaśniania tej kwestii.

III.     Podsumowanie. Po podliczeniu otrzymanych punktów w kryteriach środowiskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym wskazano kolejność poszczególnych wariantów:



 

Wariant
IA
czerwony

Wariant
IA_3
pomarańczowy

Wariant
V=IA_3
brązowy

Wariant
VI
niebieski

Liczba punktów odpowiadająca wartości syntetycznego wskaźnika oceny wariantu (większa wartość oznacza wyższą pozycję w rankingu)

100,0000

83,3112

83,3112

70,2915

Miejsce w końcowym zestawieniu

1

2

2

3

 

Prezentowane wyniki przeprowadzonej analizy STEŚ są sumą punktów, jakie poszczególne warianty uzyskały w kryteriach środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i technicznych i w tej kolejności zostały uszeregowane.

Na koniec refleksja dotycząca protestu w wyniku, którego GDDKiA ponownie przywróciła wycofany z nieznanych powodów wariant czerwony (wcześniej rekomendowany na etapie Studium Korytarzowego). Gdyby nie protest Lublewian w maju 2011 roku, to dziś na etapie STEŚ nie byłoby wariantu czerwonego. Nie byłoby wariantu, który ponownie został wskazany, jako najbardziej optymalny.

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmina Nasz Dom

Adres email: GminaNaszDom@gmail.com