Odpowiedź wójta

opublikowany: 2013-11-12 23:10:37

Stowarzyszenie Gmina Nasz Dom otrzymało od Wójta Gminy Kolbudy odpowiedź w sprawie Wywozu śmieci.

Uznaliśmy, że jest ona niepełna i każdy chyba przyzna – lekceważąca podstawowe zasady dobrego smaku oraz łamiąca ustawę z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.

Aroganckie zachowanie pracowników gminy w stosunku do mieszkańców Lublewa, widoczne było na zebraniu wiejskim w Lublewie 25 września 2013 oraz brak sensownej odpowiedzi na nasze pismo, skłoniło nas do złożenia odwołania do rady Gminy i Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Pracownicy gminy zapomnieli chyba, że to Gmina jest właścicielem śmieci, a Rada Gminy podejmując uchwałę, ustaliła opłatę za wywóz nieczystości od osoby. Gmina nie wywiązuje się z postanowień uchwały śmieciowej, interpretując ja w sposób wygodny dla siebie, a nie dla mieszkańców. Naszym zdaniem stworzenie specjalnego referatu i zatrudnienie kilku ! pracowników za pieniądze podatnika powinno skutkować przynajmniej miłą obsługą i wyczerpującą informacją, a nie niegrzecznymi odzywkami kierownika referatu w stosunku do osób, które na zebraniu wiejskim stwierdziły, że nie wystarcza im miejsca w dostarczonych koszach.