Krótka historia projektu OMT - 20.02.2012

opublikowany: 2012-02-20 18:23:06

Wykonana analiza Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ) jest dobrą okazją, aby w kilku zdaniach przypomnieć jak wyglądała sytuacja na przełomie 2010 i 2011 roku związana z projektowanym przebiegiem Obwodnicy Metropolitalnej przez gminę Kolbudy.

Jesienią 2010 roku dowiedzieliśmy się o planowanej OMT. W wyniku spotkania w dniu 17 listopada 2010r. w szkole w Kolbudach mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec OMT i postanowili wspólnie doprowadzić, do tego, aby obwodnica zmieniła swój przebieg i nie przechodziła przez nasze miejscowości. Ruszyła akcja zbierania podpisów pod protestem przeciw OMT. Powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej w Lublewie.

Okazało się, że była jednak w gminie grupa osób, która wbrew solidarnej i zdecydowanej postawie większości mieszkańców sprzeciwiających się budowaniu OMT doprowadziła do wprowadzenia tzw. wariantu pomarańczowego. Nie udało się tego zrobić na oficjalnym spotkaniu w UG w Kolbudach w dniu 26 listopada 2010r. Jednak po jego zakończeniu odbyło się kolejne już w innej sali, w znacznie okrojonym składzie – tam poszło zdecydowanie łatwiej i wariant pomarańczowy stał się faktem.  Źródło - na podstawie informacji opublikowanej przez GDDKiA – http://www.metropolitalna.pl/images/protesty-odpowiedzi.pdf poz. 4520-4524 „Informujemy, że wariant został wprowadzony na wniosek reprezentantów Gminy Kolbudy w tym Władz Gminy,”.

Do dnia dzisiejszego nie wiadomo oficjalnie, kim byli ci reprezentanci. Nie istnieją też formalne dokumenty formułujące wniosek, brak jest protokołu z tego spotkania.

Efektem tej decyzji i silnego lobbingu było wycofanie wariantu czerwonego i rekomendowanie wariantu pomarańczowego – był to scenariusz umożlwiający w kolejnej fazie przeforsowanie znacznie gorszego wariantu pomarańczowego. W grze pozostał, co prawda jeszcze wariant niebieski. Przewidywaliśmy, że wariant niebieski pozostał na zasadzie wirtualnej alternatywy, – co potwierdzają wyniki w przedstawionych tabelach. Spodziewaliśmy się jak w tej sytuacji będą wyglądały następne etapy projektowania i procedowania i że efektem będzie rekomendacja dla wariantu pomarańczowego na etapie STEŚ. Sytuacja była następująca. Wójt lobbował wariant pomarańczowy. Część lokalnej społeczności widziała w aktywności Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kolbudy w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej pozorowane działania przeciw OMT. Potwierdziło się to późniejszym ostatecznym stanowiskiem Stowarzyszenia, oficjalnie popierającym wariant pomarańczowy http://www.metropolitalnadlanas.pl/home.php. Pozostawieni sami sobie, byliśmy zmuszeni jeszcze raz się społecznie zorganizować i przeprowadzić protest mieszkańców Lublewa. Po proteście mieszkańców Lublewa i Bielkowa GDDKiA przywróciło wariant czerwony, powstało Stowarzyszenie Gmina Nasz Dom, które w imieniu osób zagrożonych wariantem pomarańczowym do dnia dzisiejszego prowadzi intensywne działania formalne i reprezentuje tą grupę mieszkańców w relacjach z GDDKiA.

Gdyby nie wprowadzono wariantu pomarańczowego kuchennymi drzwiami, nie spowodowano niejasnego i zagadkowego wycofania wariantu czerwonego była szansa na wspólne doprowadzenie do zmiany przebiegu OMT. Było do tego potrzebne, także wspólne działanie z władzami naszej gminy. Niestety Pan Wójt mocno się napracował, aby wprowadzić wariant pomarańczowy a wycofać wariant czerwony. Potem pod wpływem niezadowolenia mieszkańców opowiedział się za wariantem fioletowym, następnie był przeciw OMT (spotkanie konsultacyjne w dniu 7 lipca w szkole w Kolbudach), ale formalnie nic w tych sprawach nie zrobił – nie wysłał ani jednego pisma do GDDKiA ze swoim stanowiskiem!!!. 

W efekcie powyższych faktów sytuacja jest taka, że na etapie STEŚ rekomendację po raz kolejny uzyskał wariant czerwony.

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmina Nasz Dom

Adres email: GminaNaszDom@gmail.com